SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Kommende arrangementer:

Onsdag den 18. januar 2023 kl.:19:30 Noget om billedstabilisering, samt Opfølgnung på sidste uges møde. Læs nærmere i programoversigten!
Vi har ugentlig mødeaften om onsdagen, hvor vi henter ny inspiration og viden til vor hobby. Alle - stort set - har idag mulighed for at optage videoklip. Mange gør det, men der mangler noget. Det skal sættes sammen til en fortælling - ikke bare løsrevne øjeblikke uden sammenhæng. Vi arbejder med at formidle gammel fortælletradition til moderne former, som giver varig glæde både for den, der skaber fortællingen, og de forhåbentlig mange - blandt familie, venner og mange andre - som har glæde af at seen veldrejet fortælling. Det er det, vi arbejder med i vor klub.. Vel mødt - God fornøjelse!
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Onsdag den1 18. januar 2023 kl.:19:30 Teknikaften ?23 Løs nærmere i programoversigten!
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Mødeprogram 2022-2023: Onsdag den 24. august 2022 kl. 19:30 Åbent hus - iintet fastlagt program.  Åbner/lukker/kaffetjans: Programgruppe 1 Søndag den 28. august 2022 kl.: 9:30 Gladsaxedag 2022 . (Vi deltager ikke.) Onsdag den 31 august 2022 19:30 :Åbent -hus - Forberedelse til næste uges sæsonstart! Åbner/lukker/kaffetjans: Programgruppe 2 Onsdag den 7. september 2022 kl. 19:30 Programansvar/kaffetjans: Gruppe 3 Program: Sæsonstart med Sommerkonkurrence (3-minutters film) Vi startede med det tradidtionelle - altid dejlige kølige glas hvidvin - og peter havde sørget for rigeligt med spændende chips. Så kunne vi bevæge os i biografen til den ligeledes traditionelle, højt værdsatte 3-minutters kurrence. som i øvrigt blev “opfundet” af Børge Traun. Der var indkommet 4 bidrag: Du finder playlisten HER! 1. Ballon Leif Gredsted 1. plads 2. Højlyngsstien - Bornholm 2022 Lars Find Hansen 2. plads 3. Husets Sidste Dag Ove Nysom 4. vestskoven Leif Christiansen 3. plads Da vi havde set de 4 produktioner, kunne vi gå til kaffen med både brød, ost og kage. En glimrende sæsonstart, som lover godt for sæsonen. Vi var alle medlemmer minus et enkelt afbud samt 2 gæster. Onsdag den 14. september 2022 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 3 / Leif C : Kaffetjans: Lars Program: Vi drøftede filmene fra sommerkonkurrencen samt et par mere, for at finde frm til hvilke film vi kan byde ind med til årets “Sjællandsstævne”. Det blev til denne bruttoliste: Arlington Kirkegården John Jensen Ballon Leif Gredsted Højlyngsstien Lars Find Hansen Et kig iVestskoven Leif Christiansen Haaning Collection Peter Kjær, Ove Nysom og Leif Gredsted Der blev aftalt lidt småjusteringer. Samlet spilletid ca. 40 minutter. (Filmene skal være indleveret til stævnet senest 14. oktober.) Heldigvis var der småkager tilbage fra sidste uge til kaffen. Onsdag den 21 september 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: John Program: Klubbens aften. John lagde ud med en opdeling af de tilstedeværende i arbejdsgrupper, så vi straks kom i sving med forskellige praktiske opgver - og vi fik virkelig noget frta hånden. - Router og server blev flyttet. Kabler blev lagt i kabelrender eller hængt op. - Vor store samling af ukurante kablet blev ransaget og sorteret. . Der blev t aget mål til indkøb af manglende netkabler o,s,v, Alle var beskæftiget og kunne slutte af med en velfortjent kop kaffe. Onsdag den 28 september 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Program: Åbent bestyrelsesmøde - alle medlemmer deltager. ( Viggo har udsendt referat til alle pr- mail). Vi båede ikke mere denne aften. Leif C havde sørget for brød til kaffen. John havde brygget og Sven gav en hånd med. - og så var det ud i regnen igen . . . Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Peter Program: Vi fortsatte aktiviteterne fra 21. september med wifi og kabling i teknikrummet. Vi fandt den alligevel ikke forsvundne x-rite farvekalibtreringstingest, og vi fik prøvet den lidt på en af skærmene. (Leif C tog den med hjem for at øve sig i at gennemføre kalibreringen.) Sven fik digitaliseret noget video, så der var flittig aktivitet med wifi og internet kabler.. Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Leif J Program: Vi gør os fortrolige med biografens udstyr til billede og lyd. Søren havdesat sig grundigt ind i betjeningen af Nvidia medieafspilleren, og havde indkøbt en usb-hub for at lette tilslutningen af harddiske og andre datamedier. Nu mangler vi kun at Lars indkøber en fjernbetjening i ny model. Søren retter vejledningen til - får word-kopi af den gamle vejledning v4 fra Leif C. Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 3 Kaffetjans: Leif G Program: Vi arbejdede med opsætning af softbokse m.m., og det så ud til at vi fuk en god belysning af “den grønne væg”. Imens kæmpede andre med internetforbindelsen - som sædvanligt frtistes man til at mene. (Vi må da snart få skiftet det drilske stik - eller hva’? Teknikgruppen må træde i karakter!) Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 3 / Peter og Leif C Kaffetjans: Søren Program: Vort greenscreen-studie blev testet med Leif C som figurant. Vi fik lavet prøveoptagelser med Lars og Peter som fotografer. Senere i pc’en var det relativt nemt at få optagelsen kombineret med et passende baggrundsmotiv. Problemet med udlysning af bagvæggen er løst, men lyssætning på figuranten er ikke løst filmisk tilfredsstillende. Løsningen kræver nok, at figuranten placeres foran lyset til bagvæggen - altså får en imdividuel belysning - mere besvær, ak ja! Onsdag den 2 november 2022 kl. 19:30 Programansvar: Programruppe 1 Kaffetjans: Viggo Program: Lars orienerede om den igangværende opgave for Lokalhistorisk Forening med konverterinng af dvd’er til usb-stick. Her var man endt ved programmet “Handbrake”, som et effektivt værktøj. Vi fik også talt en hel del om klubbens pc-sikkerhed, hvor det tidligere Bullguard nur er opkøbt af Norton, og det kan kan på sigt give os en betydelig prisstigning. Leif C grubler videre over problemet. Lørdag den 5 november 2022 kl. 9 – 17: Sjællandsstævne 2022 på Frederiksberg Her kan du finde: - Samlede dommerkommentarer - Placeringsoversigt Onsdag den 9 november 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: John Program: Vi fik - med noget besvær - set prøver på filmhøsten. Desværre var skolens internet ikke med os. Ustabil forbindelse generede den planlagte afspilning direkte fra onedrive med mange ufrivillige stop - øv. Klubben klarede sig egentlig pænt i konkurrencen: Gruppefilmen om “Haaning Collection” kom hjem med en flot 2. plads og sølvbmedalje. Af de øvrige 5 film var der diplomer til Leif Gredsteds “Ballon” og John P. Jensens “Arlington Kirgegård”. Så der er nogenlunde tilfredshed med resultatet. Arrangementet som sådan var godt. Onsdag den 16 november 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Lars Program: Åbent bestyrelsesmøde. Referat er rundsendt til medlemmerne. - derefter er er der fikke rigtig lyst til at gå igang mrd noget, så det blev en rolig afslutning. Onsdag den 23 november 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Leif C Program: Gruppe 2 bød på diasshow med indtryk fra Irland. Tiden er måske løbet lidt fra den slags produktioner, men et diasshow kan fokusere opmærksomheden omkring det enkelte billede på en lidt anden måde end video, der helst skal videre til det næste klip så hurtigt som muligt; sandhedsværdien af dette udsagn kan vi jo diskutere bagefter. Der blev også tid til opsætning af ny håndklædedispenser og montering af de nyindkøbte lamper ved redigeringspladserne. Herligt med al den muntre aktivitet. Onsdag den 30 november 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 3 / Viggo Kaffetjans: Leif G Program: Denne aften handler om linser. Vi ggo viste en film om linsers opbygning og om hvordan valg af brændvidd i forhold til filmfortmat og afstandeved spiller en afgørende rolle for det filmiske udtryk. Det var godt at blive kligere af. Problemet er måske - især for os lidt halvstuderede - om vi lige husker det i det afgørende øjeblik. Viggo hjælper os noget af vejen. for han har sørget for en dansk oversættelse af e-bogen: “Camera Lenses Explained“, som du kan doewnoade HER! Endelig fik vi repeteret, hvordan man får danske undertekster frem på YouTube videoer. Deter i hvert fald nyttigt. Onsdag den 7. december 2022 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 3 Kaffetjans: Leif J Program: Vi havde igen besøg af Peters barnebarn, Rumle Kjær - “Efterårsstemning om sommeren” - om cilorgrading. Det blev en spændende aften med et udsnit af Rumles store produktion. Man kan roligt konkludere, at ungdommen har et andet og mere frit filmisk udtryk - gennemsyret af en fornøjelig lyst og evne til at udfordre dette krævende medie. Vi kan finde nogen eksempler HER! Onsdag den 14. december 2022 kl. 19:30 Programansvar og kaffetjans: Gruppe 1 Program: Så kom julestemningen da omsider til den kære, gamle videoklub i den dybe kælder. Alle var mødt inklusive vore trofaste ledsagere samt Jørgen Olsen. Det blev i sandhed Juleafslutning med den gode, gammeldaws julestemning. Der var gløgg og æbleskiver - og bankospil ikke at forglemme. Traditionen tro startede vi med et glas vin og julefilm i biografen (Lars har endda været så flink at sende et link til alle medlemmers opmuntring i hjemmets ro.) GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 2023 Onsdag den 4. januar 2023 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: Ove havde meldt afbud, så John havde sørget for lækker kringle. Program: Godt nytår 2023b Vi havde flere afbud på grund af sygdom, men resten kunne da byde velkommen til den nye sæson me d et glas kølig hvidvin. Heereter fik vi en god snak om planerne for den nærmeste tids møder. Onsdag den 11 januar 2023 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Peter Programmet lød på praktisk arbejde i studiet. Der var fuildt fremmøde, og der blev taget fat med opbæring af opsamlet ovweskud fra fortiden. til kontaineren Utroligt, hvordan der bliver ved med at komme bunker, som bare skal ud! Der mangler ny op,ærkning af kabler - de gamle mærker faldt af. Ak ja! I anledning af den nylige fødselsdag havde Peter sørget for brød, ost og kringle til kaffen suppleret med et udvalg af diverse øl. Tak for det. Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19:30 Program: Gruppe 2 Kaffetjans: Søren Program: Leif Gredsted har et indslag om billed-stabililsering. -ellers har vi vist et par løse ender fra sidste uges program. Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19:30 Sidste frist for aflevering af film til klubmesterskabet Her kan du downloade følgende: - Klubmesterskabsregler 2023 - Klubmesterskabstilmelding 2023 Programansvar: Gruppe: 3 Kaffetjans: Viggo Program: Nu da vi har været gennem oprydning, er det tid at tage klubbens faciliteter i brug. Vi starter med vores fantastiske greenscreen studie. Her skal vi øve os i placering af personer og korrekt lyssætning. Tag dit kamera med og tag nogle prøveskud som du hjemme kan øve dig med at tilsætte baggrunde. Onsdag den 1. februar 2023 kl. 18:00 Programansvar: Gruppe 3 Kaffetjans: John Program: Klargøring af lokaler til fødselsdag og mesterskab. Derefter ser vi på vi på resultaterne fra sidste møde og bedømmer de indhøstede erfaringer. Onsdag den 8. februar 2021 kl. 18:00 Bemærk tidspunktet ! HUSK: Invitation med ledsagere Programansvar & kaffetjans: Gruppe 2 Program: Klubbens fødselsdag (61 år) samt Klubmesterskab 2023 Onsdag den 15. februar 2023 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: Lars Program: Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 1 Kaffetjans: Leif C Program: Program: Onsdag den 1. marts 2023 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Leif G Program: Onsdag den 8. marts 2023 kl. 19:30 Programansvar: Gruppe 2 Kaffetjans: Leif J Program: Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 2 Kaffetjans: Leif J Program: Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 3 Kaffetjans: Ove Program: Onsdag den 29. marts 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 1 Kaffetjans: Peter Program; Onsdag den 5. april 2023 kl. 19:30 (onsdag før påske) Programansvar: Programgruppe 1 Kaffetjans: Søren Program: Onsdag den 12. april 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe: 2 Kaffetjans: Viggo Program: Onsdag den 19. april 2023 kl. 19:30 Program: Generalforsamling Kaffetjans: Bestyrelsen Onsdag den 26. april 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 2 Kaffetjans: John Program: Onsdag den 3. maj 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 3 Kaffetjans: Lars Program: Onsdag den 10. maj 2023 kl. 19:30 Programansvar: Programgruppe 3 Kaffetjans: Leif C Program: Onsdag den 17. maj 2023 kl. 19:30 (Onsdag før Kr.Himmelfartsdag) Program: Åbent hus - intet fastlagt program Åbner, lukker & kaffetjans: Programgruppe 1 Onsdag den 24. maj 2023 kl. 19:30 (Onsdag før Pinse) Program: Åbent hus - intet fastlagt program Åbner, lukker & kaffetjans: Programgruppe 2 Onsdag den 31. juni 2023 kl. 19:30 Program: Åbent hus - intet fastlagt program Åbner, lukker & kaffetjans: Programgruppe 3 Onsdag den 7. juni 2023 kl. 19:30 Program: Åbent hus - intet fastlagt program Åbner, lukker & kaffetjans: Programgruppe 1 Onsdag den 14. juni 2023 kl. 19:30 Program: Åbent hus - intet fastlagt program Åbner, lukker & kaffetjans: Programgruppe 2 Hereftert: S O M M E R F E R I E Hvilke programmer bød de tidligere år på programmæssigt? 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
>
Internetforbindelsen driller stadig - falder umotiveret ud. Løsning miligvis en ny router?
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
År Producent Titel Længde 2022 Klubmesterskabet aflyst 2021 Klubmesterskabet aflyst.. 2020 Leif Gredsted Azorerne 0:15:00 Playliste 2019 Leif Gredsted Helgoland 0:07:30 Playliste 2018 Sven E. Ottosen Talisman - Magiske Objekter 0:03:00 Playliste 2017 Leif Christiansen Horne Kirke 0:04:20 Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene 0:19:35 Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 0:13:45 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 0:13:45 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 0:18:30 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 0:06:38 2011 Søren Wang Ladda Resort 0:22:40 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 0:10:30 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 0:10:00 (Må kke vises offentligt) 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 0:11:15 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia½ :18:00 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 0:20:00 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 0:15:00 2004 Børge Traun På Museum med Morten 0:15:00 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 0:10:15 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 0:05:00 2001 Søren Bygbjerg n Hjertesag 0:05:00 2000 Frits Thorup Videokursus 0:07:00 1999 Ove Nysom Livets Lys 0:06:10 1998 Ove Gendrup Bretagne 0:19:00 1997 Mads Nicolai Nielsen I drømmenes Spor 0:22:30 1996 (Ændret angivelse af årstal herefter!) 1995 Ove Gendrup Mongoliet 0:19:30 1994 Kenneth Ring Romeo & Julie 0:06:40 1993 Ejvind Solberg Hansen Opera i Paris 0:06:50 1992 Ove Nysom Sommerferieaktiviteter 1991 Palle Hansen 16 Nye Poter 0:14:00 1990 Palle Hansen Bag Balladen 1989 Ejvind Solberg Hansen Rosenholm Slot 0:06:50 1988 Ove Schmidt, Kirsten Helene og Finn Østergaard 1987 Rudi Kesller R.K.- film fra starten 1986 Rudi Kessler Skulptur 85 1985 Rudi Kessler Farø Broerne 1984 Willy Lønsted Smalfilmer i 20 år 1983 Ove Nysom Diskobugten 1982 Ove Nysom Sisimiut 81 1981 Rudi Kessler En hilsen fra Eteråret 1980 Willy Lønsted Forår i Haven 1979 Palle L. Bek Gammelt Håndværk - Nye Smykker 0:26:00 1978 Rudi Kessler ? 1977 Ove Nysom En Sommerdag 1976 Willy Lønsted ? 1975 Rudi Kessler & Willy Lønsted 1974 Jørgen Ravn 1973 Willy Lønsted 1972 ? 1971 ? 1970 ? 1969 ? 1968 Anton Hansen 1967 Svend Bertelsen 1966 Aksel Martinussen 1965 Karen Jensen Gaard 1964 Gert Schmeltz Petersen 1963 Gert Schmeltz Petersen 1962 Bent Thomsen Lille fly omkring (se hele playlisten fra klubbens første gruppekonkurrence i 1962: Klik her!
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
2022 Aflyst 2021 Aflyst 2020 Leif Gredsted Azorerne Playliste 2019 Leif Gredsted Helgoland Playliste 2018 Sven E. Ottosen Talisman Playliste 2017 Leif Christiansen Horne Kirke Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 2011 Søren Wang Ladda Resort 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 2004 Børge Traun På Museum med Morten 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 2000 Frits Thorup Videokursus 1999 Ove Nysom Livets Lys 1998 Ove Gendrup Bretagne 1997 Mads Nicolai Nielsen I drømmenes Spor
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Vi kan uden overdrivelse love, at deltagelsen i disse aktiviteter giver et stærkt kammeratskab, · masser af udfordringer og · udviklingsmuligheder, · mulighed for at prøve kræfter med opgaver ud over dagligdagen, · højt adrenalinniveau når det virkelig går løs, og ikke mindst · mange gode kontakter til entusiaster fra andre foreninger m.v. 24. august 2019 Reportage fra Gladsaxedag 2019. på rundtur med “letbanetoget” og oplev glimt fra dagens mange arrangementer. Sommer 2019 > Prodktion af oplevelsesvideoer til 4M Video’s cykelmotionsprojekt Se playlisten HER! 6. oktober 2018 Optagelse af FDF ladsaxes Brassband 50 åra jubilæumskoncert i Grønnemose Skoles festsal. 8. november 2017 Besøg af Palle Bek, klubmesteren fra 1979 Klubben havde besøg af Klubmester 1979, nu tidligere medlem Palle Bek og det ligeledes tidligere medlem Ingjalt Just. Efter visning af 1979-vinderfilmen: Gammelt håndværk – Nye Smykker (1979-100) optog vi dette interview. Videoteam: Medvirkende – Palle Bek, Ingjalt Just og Børge Traun Fotografer & Teknik – Leif Juel Sørensen, Søren Wang, Sven E. Ottoen, Ole Bengtsen & Lars Hansen Om baggrunden for filmen var, fortalte Palle Bek, at han i 1975 var tiltrådt som salgsansvarlig i Den kgl. Porcelainsfabriks nye salgsselskab. Der var man for nyligt begyndt produktionen af smykker, som nu skulle afsættes og især eksporteres. Som smalfilmer så han chancen for at lette sit arbejde med en film, som kunne berette om produktionsprocessen overfor kunderne. Porcelænsfabrikken betalte omkostningerne og daværende GSV Gladsaxe Smalfilm Klubleverede medlemmer til den omfattende produktionen. Filmen blev en stor succes og blev oversat til flere sprog, så den gik sin gang over en stor del af verden. 18. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 8. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 27. august 2016 Hjertefoereningen Gladsaxe På Gladsaxedagen optager klubben en informationsvideo til Hjertefoereningen. Se videoen her: 14. maj 2016 Skatteøen Herlev Revy- og Teaterforening opfører igen Skatteøen med musik af Sebastian og tekster af Preben Harris. En flot og stoslået opsætning, som klubben foreviger på video. Se et kort uddrag her! Forår 2016 Klubben producerer webvideo til GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Se videoen her: 26. september 2015 Ildsjælene Som en yldest til de ildsjæle, som kæmpede for at redde Aldershvile Slotsruin fra nedrivning, blev der den 26. september 2015 afsløret mindeplader ved Aldershvile Slotsruin for Ib Spang Olsen og Arne Hermann. Se videoen her! 26. December 2014 Søborg Kirke 100 års jubilæum I december 2014 kunne Søborg Kirke fejre 100 års jubilæum. Det blev bl.a. markeret med en festkoncert i kirken med opførelse af J. S. Bach’s Juleratorium samt en festgudstjeneste. GFV medlemmer optog begge de store begivenheder, og det er blevet til et boxsæt med både en BluRay skive og en cd. Resultatet er bl.a. blevet præsenteret ved flere udslgte frestillinger i Gladsaxe Bio. Se et kort uddrag af festkoncerten her! 3. December 2014 Luciakncert på Gladsaxe Rådhus Børn fra Gladsaxe kmmunes børneinstitutiner mødtes i Rådhushallen g gav en lille koncert for Kmmunens politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede. Se videoen her! Efterår 2014 Promotionvideo til hjemmesiden for Gladsaxe-Minisport. Videoen er en kort introduktion til en række sportsgrene under fællesbetegnelsen ”Minisport”. Videoen er en kombination af Stillbilleder, grafik og video, hvor speakfeltet er optaget med en greenscreen som baggrund. Baggrunden er herefter udskiftet med, de enkelte sportsgrenes logos. Se videoen her! Optog klubben indvielsen af Immigrantmuseet i Farum. Der blev dels produceret en kort introduktionsvideo til museets hjemmeside, dels omfattende dokumentationsoptagelser til museets senere brug og arkivformål. Du kan se den korte introduktionsvideo her: 20. oktober 2011 fylder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 70 år GFV er på pletten til jubilæumsreceptionen i Aktivitetscentret. Desuden bliver der foretaget en række yderligere dokumentationsoptagelser. Oktober 2011Klubben laver videooptagelser til optagelsen af Kai's Avis i Guiness Book of Records. Lørdag den 20. august 2011 optager klubben Gladsaxedagen 2011. December 2010 optager klubben for Gladsaxe Svømmehal en informationsvideo om det Poseidon sikkerhedssystem, som svømmehallen installerer som den første i Danmark. Systemet alarmerer svømmehallens livreddere hvis en person ligger stille i et af bassinerne i mere end 10 sekunder. Videoen vises løbende på svømmehallens informatiosskærme. Du kan se videoen her: Torsdag den 10. juni 2010 optog klubben Herlev Revy & Teaterforenings opf’ørelse af rockoperaen Aida, med musik af Elton John. Optageforholdene var ret vanskelige, og mange scener var kun oplyst med følgespot. Der forestod derfor en lang og vanskelig efterbearbejdning før det endelige resultat kunne afleveres i august. Du kan se en prøve fra forestillingen her: Mandag den 26. april 2010 optog klubben Bizet's "Carmen" på Mantziusgrden i Birkerød. Det er den største produktion klubben har været indblandet i nogensinde. Ikke alene optagelsen var en stor udfordring, fordi der var ikke var noget PA lydanlæg i brug, som det er sædvane ved vore revyoptagelser. Både scenen og det symfoniorkester, som medvirkede skulle dækkes lydmssigt. Også lysmssigt var det en vanskelig produktion. Men efter de mange anstrengelser var resultatet også vellykket. Du kan se et eksempel fra forestillingen her: (klik på billedet.) Fredag den 19. marts 2010 Optog klubben den traditionsrige Dragør Revy 2010, som blev opført på Wiedergrden i Dragør. Det blev igen en meget vellykket optagelse. Du kan se et eksempel fra forestillingen ved at klikke her. Fredag den 20. april 2007 var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007 medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudviklet for DR. Se indslaget her Onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen, Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Fredag den 20. april 2007 var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007 medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudviklet for DR. Se indslaget her Onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen, Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Situationer fra klubbens optagelse af Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 Situationer fra klubbens optagelse af Farum Revyen 2005 "Den Store Løkkepose" Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 I efteråret 2004 optager GFV Bagsværd Amatør Scenes 50 års jubilæumsforestilling: "Grevinden af Bagsværd". Her er nogle glimt fra forestillingen.
Klubproduktioner:
zz
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
Bestyrelse m.m.
Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen Suppleant Søren Wang Suppleant p.t. ubesat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andre tillidsposter: Revisorer Peter Kjær og Leif Juel Sørensen Hjemmesideredaktør Leif Christiansen Videotek Leif Christiansen Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef Leif Christiansen Tlf.: 2290 8660 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programudvalg: Programdvalg 1 Programudvalg 2 Programdvalg 3 John Poul Jensen Leif Gredsted Viggo Buje Lars Hansen Ove Nysom Peter Kjær Leif Juel Sørensen Søren Wang Leif Christiansen Sven Ottosen T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Søborg Kirke John P. Jensenm Leif Gredsted Jørgen Olsen Teknikgruppen Lars Hansen Viggo Buje Leif Christiansen Ove Nysom
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
BESTYRELSE m.m. Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Tlf.: 39 67 03 38. Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen John Poul Jensen Suppleant Søren Wang Suppleant ledig Andre tillidsposter: Revisorer Ove Nysom Hjemmesideredaktører Leif Christiansen Videotek Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef Leif Christiansen Tlf.: 2290 8660 Programudvalg: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 John Leif G Viggo Lars Ove Søren Leif Juel leif C Sven Peter K
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
Formand: Lars Find Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500 Værløse e-mail Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail: post@gfv.dk
Klubbens hjemmeside: www.gfv.dk Telefon i klubben: 6151 6346 (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
Kontakt:
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
KONTAKT: Formand: Lars F. Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500 Værløse Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail: post@gfv.dk Klubbens hjemmeside: www.gfv.dk Telefon i klubben: 6151 6346 (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
Links:
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
SE-nr 1950 9176
Xara Web Designer 19 Premium Ajourført: 20230124
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Persondatapolitik for www.gfv.dk

www.gfv.dk er hjemmeside for foreningen GFV Gkadsaxe Film- og Videoklub, stiftet den 7. februar 1962. Klubben har hjemsted i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Film- & Videoklub er en frivillig forening for alle med interesse for at arbejde med levende billeder på amatørbasis. www.gfv.dk bruger ikke cookies og foretager ingen registrering eller opbevaring af oplysninger om besøgendes identitet. Vort webhotel www.one.com foretager statistiske registreringer af trafikken på hjemmesiden i summarisk, anonymiseret form. Finder man vor hjemmeside via en søgemaskine, kan der der ske registrering der, som vi ikke har indflydelse på eller adgang til. For nærmere oplysning om omfanget heraf henvises til den pågældende søgemaskines hjemmeside. Links og mail-adresser, som er vist på www.gfv.dk. er enten modtaget fra de pågældende organisationer/personer eller er hentet fra offentligt tilgængeligt materiale fra de pågældende organisationer/personers hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på eventuelle registreringer på hjemmesider, der linkes til. Ønskes oplysninger på www.gfv.dk fjernet, ændret eller ajourført sendes en mail til webmaster@gfv.dk. Rettelsen vil blive behandlet hurtigst muligt. Der kan kræves dokumentation for afsenders identitet og adkomst. Webmaster 27. maj 2018 Søgemaskiner uden registrering: Startpage (Holland) DuckDuckGo (USA)