SE-nr 1950 9176
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Kommende arrangementer:

Vi ses igen til august - GOD SOMMER! Vi
Vi har ugentlig mødeaften om onsdagen, hvor vi henter ny inspiration og viden til vor hobby. Alle - stort set - har idag mulighed for at optage videoklip. Mange gør det, men der mangler noget. Det skal sættes sammen til en fortælling - ikke bare løsrevne øjeblikke uden sammenhæng. Vi arbejder med at formidle gammel fortælletradition til moderne former, som giver varig glæde både for den, der skaber fortællingen, og de forhåbentlig mange - blandt familie, venner og mange andre - som har glæde af at seen veldrejet fortælling. Det er det, vi arbejder med i vor klub.. Vel mødt - God fornøjelse!
Ajourført den 13. jumi 2024
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
i
. Sæsonen er slt - vi ses igen til augist. GOD SOMMER Intet møde 1*. juni 2024 kl. 19 :30 Sæsonafslutning - GOD SOMMER Læs nærmere i programoversigten!
SE-nr 1950 9176
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Program realiseret 2023-2024: Onsdag den 16. august 2023. 19:30 Åbent - intet fastlagt program Åbner/lukker + kaffetjans: : Leif C : Allerede på tilkørselsvejen fornemmer man nye tider: den fineste, sorte asfalt uden antydning af huller og bump. Men hvad er nu det! Er vi kørt forlert og er endt inde i København. Hele området for enden af skolen, hvor vi før kunne finde parkerinsmulighed, er nu stribet op med parkerinsbåse, og store områder har fået brede gile stråstriber med “Parkering Forbudt”-symbolerog påskrift “BRANDVEJ”. Tilbage til virkeligheden! Da vi lukker os ind, som sædvanligt, starter vi en hyletone, men der kommer åbenbart ingen udrykning, så vi går videre. I klublokalerne ligner alt helgigvis - eller desværre sig selv. Intet er tilsyneladende rørt i de måneder, vi har været væk. Her kunne gådt tiltrænges en gang frisk gennemtræl - men det tillader bygningskonstruktionen ikke - ak ja: frisk luft må vi selv medbringe. Men det var rart at mødes igen og få rusket lidt op i minderne. På gensyn i næste uge! Onsdag den 23. august 2023 19:30 Åbent - intet fastlagt program Teknikgrippen holder åbent møde. Åbner/lukker + kaffetjans: : Leif G Lørdag den 26. august 223, Gladsaxedag 2023 - Vi deltager ikke iår. Onsdag den 30 august 2023 19:30 :Åbent bestyrelsesmøde. Derefter klargøring til næste uges sæsonstart. Programansvarlig: Leif J Kaffetjans: Huk sidste fruist for tilmelding af 3-minutters film til sommerkonkurrencen. Onsdag den 6. september 2023 kl. 19:30 Programansvarlig + kaffetjans: Lars & Leif C med go’ hjælp. Program: Sæsonstart Sommerkonkurrence (3-minutters film). Vi havde næsten fuldt hus - et enkelt afbud på grund af udlandsrejse - og så heldigvis 3 af vore trofaste damer. Lars bød velkommen med kølig hvidvin og velvbalgte ord. Så var vi klar til oplevelserne i biografens mørke med Ove som kyndig operatør. Efter stemmeafgovning var vi klar til kaffe og kage. Der indkom 3 bidrag: Friedrichstadt Leif Gredated 1. plads (26 ots.) Dodekalitten Leif Christiansen 3. plads (18 pts.) Bhesda Fountain John D. Jensen 2. plads (24 pts.) Igen en hyggelig og vellykket klubaften, som lover godt for den forestående sæson Onsdag den 13. september 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Lars & Leif C Kaffetjans: Ove Program: 1. Leif C havde forberedt en liste over muilige rmnrt blandt klubbens produktioner det seneste år. Vi så de foreslåede film. og udvalget blev godtaget som udganfspunkt (Dog et medlem 2 film på listen, så en af disse skal væk.) Samidig foreslog man endnu en af klubbens produktioner, så ialt indeholder listen 73:45 minuttera spilletid, hvor max er 60 minutter. Leif C Udsender mail om udvælgelsen til medlemmerne. 2, Opgavefordeling til Sjællandsstævnet den 4. november (Lars har udsendt oplæg:Vi fordelt nofer nere og afklaret nogle flere detaljer. Nu mangler vi bare nohle tilmeldinger, Og så havde Ove sandelig kaffe og frisskåret franskbrød parat til de trætte hjerner og slunkne maver. Onsdag den 20 september 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Leif C Kaffetjans: Peter Programansvarlig: Leif C Kaffetjans: Peter Program: Vidiskuterede det udsendte forslag til filmliste, og listen blev godkendt. Vi sender følgende film til Sjællamdsstævne 2023: går videre med udvælgelse af film til sjællandsstyævnet 2023. Leif C har som aftalt udsendt materiale pr. e-mail til hvert enkelt medlem. (Ændring: Leif C når ikke at rette sin film ”Dodekalitten”, så den udgår.) Listen er nu: Mølleåen Leif Gredsted 17:35 Bethesda Fountain John D. Jensen 2:59 Søborg Kirke Klubproduktion 32:14 Samlet spilletid 52:48 Herefter fremlagde Lars om opgavefordelingen til Sjællandsstæbne 2023, som fik lidt justeringer. Herefter smagte Peters kaffe med både brød, ost og luksuskringle rigtig godt. Onsdag den 27 september 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Leif C/Viggo Kaffetjans: Søren Program: Da medlemmerne mødte frem, havde Viggo og Leif C Allerede fra om eftermiddagen arbejdet på klubbens netværkl, så der nu igen er stabil kablet forbindelse mellem de relevante enheder. Vi kunne derfor straks gå igang med det planlagte program: regisreruibg af kubbens lysudstyr.- Næste opgave bliver at mærke reoler, skabe og andrre opbevaringspladser op, så vi kan adressere placeringer tilsrrækkkeligt præcist. Så skal herlighederne naturligvis fordeles mest hensigtsmæssigt, og så skal lagerlisterne lige ajourføre. Søren havde bagt franskbrød, og da han også havde afkalket kaffemaskine, smagte altb specielt godt i aften. Gredsted havde søde grønne druer med - egen avl naturligvis for han har flere talebter end filmmageri. Onsdag den 4. oktober 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: måske Leif C Kaffetjans: Viggo Program: Vi fortsatte det gode projekt fra sidste møde, hvor vi skal få has på projekt “organisering og oprydning” . Det gik dog ikke helt glat, så det blev mest til forskellig snak om detaljer i det tilstundende Sjællandsstævne. Der er tilslutning fra de forrventede 6 klubber og der er tilmeldt 16 film mrf rmn amlet spilletid på 2 timer og 15-20 minutter. Så havde Viggo kaffen klar - og så blev der ikke lavet ret meget mere den aften.af fit og dat. Kom bare, det er ikke så slemt som det lyder Onsdag den 11. oktober 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Kaffetjans: John Program Afslurning af det store udstyrs- oprydnings- og registreringsorojekt: Forslag er udsendt til medlemmerne.Sådan lp, det nu så langt fra til at g¨. Vi fik flyttet de mest i’jnefaldende udstyrsktasker ind på tomme hylder, men da formand Lars lokkede ved kaffebordet med snak om en ajourført opgavefordeliongsplan for det forerstyåemnde Sjællsndsstævne, ved kaffebordet, forduftede al interesse forf ordnede forhold i lokalerne som dug for sålen. Det endte med at vi sluttede ret tidilit, og absolut ikke nåede det planlagte. En lidt halvspildt aften. Heldigvis var John’s kaffe go*. Onsdag den 18. oktober 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Bestyrelsen Kaffetjans:Lars Program: ^bent bestyrelsesmøde - Referat udsendes til medlemmerne. Vi havde et godt møde, hvor vi sekvfølgelig vl.a. talte om det forestående Sjællandsstævne Lars havde ohså nået at labe kaffe, så det hele forløb i fred of ro, Onsdag den 25 oktober 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Lars Kaffetjans: Leif C Program: Lars havde holdt doomermøde hele dagen med de 3 dommere. Placeringerne er nu afgjprt, så vi kan lomme videre med bestilling af medaljer, skrivning af diplomer o.s.v. Lars gennemgik den ajourførte arbejdsplan for dagen, så alle skulle nu være klar over opgaverne. , og John viste forskellige prøver på skemaer til stævnedagen. Leif C stod for kaffetjansen - heldigvis med god bistand fra Leif J. - og så kunne vi liste hjem gennem efterårsregnen. . Onsdag den 1 november 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Lars Kaffetjans: Leif G Program: Sidate opsamling før Sjællandsstævnet lørdag. Lørdag den 4. november 2023 kl. 9 - 14 Sjællandsstævne 2023 på Telefonfabriken. Stævnet blev afviklet med 16 film fra 6 sjællandske videoklubber, 39 deltog i dagens arrangement. Stor tak til klubbens medlemmer - og ikke mindst vore altid aktive oartnere, der som altid sikrede at alt gik, som det skuille Vor egen klub klarede sig igen godt i konkurrencen: “Mølleåen” produceret af Leif Gredsted høstede en velfortjent guldmedalje - og her var publikum enige.. “Søborg Kirke” , vor store klubproduktion modtog rnindst lige så velfortjent sølvmedalje. Broncemedaljen gik til “Den glemte ø”, en historisk fiktionsfilm produceret som klubproduktion af Grønnegade Centrets Videoklub, Hillerød. Også stort tillykke med den. Her kan du downloade: Placeringsliste Dommerkommentarer til de enkelte film Onsdag den 8 november 2023 kl. 19:00 til 21:00 Program: Bestyrelse og suppleanter deltog i Kulturens foreningsmøde i Rpdhushallen på Gladsaxe Rådhus. Her modtog de professionel og gensidig inspiration til udvikling af foreningslivet. Vi hører nærmere ved næste uges klubmøde. Ordinært møde i klubbenvar derfor var aflyst, Onsdag den 15 november 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: John Kaffetjans: Ove Program: John havde lagt en plan, så vi kom rundt om de fleste aspekter idet nylige Sjællandsstævne. Overordnet var der tilfredshed med arrangement iog forløb, men selvfølgelig er der - som forventet - enkelte skønhedspletter, som man måske kan forbedre, hvis der kommer en anden gang. Lokalerne og udstyret er i orden, men på ingen måde i top. Problemer med for eks mørklægning, billed- og lydkvalitet. Ingen support på selve dagen. Der var kun 5 klubber med denne gang, repræsenterende måske ikke engang 50 aktive medlemmer. Elementær overlevelse er et reelt problem i alle tilbageværende klubber. Der bliver noget at tage fat på - også til sjællandsstævnets generalforsamling til januar. Temamødet på Rådhuset sidste onsdag havde givet mulighed for kontakt til andre af kommunens foreninger. Lars har bl.a. kontakt med billiardklubben om et videoprojekt. Om der var noget, som kan konverterestil medle,sfremganger mere uvist, men bestemt et fint initiativ fra “Kulturen”. Onsdag den 22 november 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: John Kaffetjans: Peter Program: Oplæg til klubaftenerne i 2 del af sæson 20 2023-2024. John præsenterede et oplæg til det kommende halvårs programmer, som vi ved fælles hjælp fik fyldt ideer og initiativtagere på. Vi fortsætter og færdigbehandler næste gang. Onsdag den 29, november 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: John Kaffetjans: Søren Program: Fremlæggelse af det færdige program for 2 halvår af sæsonen 2023-24. På baggrund af programmet sammensætter arbejdsgrupper ud fra oplæg. Onsdag den 6. december 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: Søren Kaffetjans: John Program: Klubbens aften + forberedelse til julemødet. Efter en heftig omngang oprydning og, aftørring og støvsugning var lokaliteterne i perfekt form til næste uges juleafslutning. Deaværre er der for tiden meget fravær på grund af sygdom - lige nu 3 medlemmer. Vi ønsker god bedring Onsdag den 13. december 2023 kl. 19:30 Programansvarlig: John assisteret af Kene, Søren og Lars - oh ikke at forglemme Jane med bankospillet og kaffetjans: John Program: Juleafslutning – selvfølgelig med 3 af vore damer. Desværre måtte vi mangle Viggo og Sven og dews charmerebde damer. Vi sender de bedste ønsker om snarlig bedrting. Traditionen tro tro skulle vi se en ilm - i år blev det til hele 2. Ikke julefilm, for her var heldet ikke med os. Nej, vi fik begge klubbens 2 vinderfilm fra det nylige Sjællandsstævne. De havde i hvert fald ikke megen julestemning, Efter julegløgg og æbleskiver kom vi så til det med længsel ventede bankospil med Jane som opråber, hvor John havde sørget for gode gevinster Stor ros til arrangørerne for en vellykket aften.. Og så kunne vi ønske hinanden GLÆDELIG JUL og DODT NYTÅR 2024 Til alle medlemmer og deres familer Onsdag den 3. januar 2024 kl. 19:30 Mødet blev aflyst med kort varsel på grund af vejrliget. Ufbiklingen hen over aftenen og natten bekræftede, at det var en klug beslutning. De efterfølgende dagrs vintervehr bekræftede, at det var en klog beslutning. Onsdag den 10. januar 2024 kl. 19:30 Programansvarlig: Lars + john Kaffetjans: Leif J Aftenen startede i halvmørke, for man er iigang med en renovering af skolens målertavler mm, så selv om de medlemmer, der tidligere på dagen havde været i lokalerne, havde fåeet løfte om retableret strøm, var det langt fra gået sådan. Men vi fik dog rigget lidt strøm til, så vi kunne sidde i teknikrummet - og kaffe fik vi da ofgså, Nå, men først kunne vi ønske hinanden Godt nytår 2024 - også til vore 2 fraværende medlemmerVi startde traditionen tro med et glas vin og formandens tilbageblik over det forgangne år og forventninger til 2024m Tak for det. Lars havde et klip fra en Andre Rieu-koncert med en spøjs tyrefigur. Nok så interessant var det Lars kunne fortælle om sin nyerhvervede ringlampe, som leverer skyggfri udlysning, hvis man “skyder” ud gennem hullet - så at sige. Mon ikke vi kommer til at se/høre mere om dette udstyr? Aftenes oprindelige program om speak var der inge lyst til at tage hil på - måske er det heller ikke så interessant, hvis det ikke lige er noget, man mangler! Det var nu et hyggeligt gensyn Onsdag den 17. januar 2024 kl. 19:30 Prograrmansvarlig: Leif C og John Kaffetjans: Leif G Program: .Vi havde inviteret Lyngby Smalfilm og Videoklub ”LSK” til en snak om fremtiden for vore videoklubber, som er alvofligt truet af manglende medlemstilgang. Samtidig har der aldrig været så mamge med mulighed for at otage video ude i samfundet. Men vi har ikke løst opgavn med at få hentet bare nogle få af de nye videografer ind i vore eksisterende klubber. Dermed er vi blevet “en truet race”. Samtidig falder mange af de eksissterende medlemmer fra på grund af alder og sygdom. LSK er i øjeblikket yderligere truet på grund af opsigelse fra deres lokale til sommeren 2024. Efter at vi havde præsenteeret os for hinand, en fik vi en snak om arbejdet i klubberne og samarbejdet omkring Sjællandsstævnet et fremgik, at en af de væsentlige forskelle i vor måde at arbejde på i klubben er, at vi i GFV kører meget projektorienteret og sørger for at alle er aktiveret, mens LSK mødess mere passivt. En aften der understregede situationens alvor. Det blev vist klart for alle. Onsdag den 24. januar 2024 kl. 19:30 ProProjektansvarlig: John Kaffetjans: Leif C Program: Vi har tidligere på klubaftener lært en del om interview. Nu er skulle vi i gang med noget poraktisk træning, hvor vi lærer noget håndgribeligt om speak og får styr på teknikken. John jhavde lavet et grundigt oplæg for wt videre arbejde med emnet. Det var sidste frist for aflevering af film til klubmesterskabet. Der er kn indkommet en enkelt færig film og et tilsagn om endnu en film inden afleveringsfristen udløber . Onsdag den 31. januar 2024 kl. 19:30 Programnsvarlig 1: Søren og Ove Program: Klargøring af lokaler til fødselsdag og mesterskab. Program: Viggo var tilbage efter en lidt lang sygeperiode. Dt var godt at have ham tilbage i kredsen. Klubbens fødselsdag næste onsdag ommer til at følge det sædvanloge arrangement - dog er der kun indkommet en enkelt film til klubmesterskabet. Vi fik sety på klubbens ny videoprojeltor og rfik aftalt proceduren for det videre forløb med reparation oh opsætning. - og så var kaffen klar. Kaffetjans: Peter Onsdag den 7. februar 2021 kl. 18:30 Progamansvarlig og Kaffetjans: John Program: Vi fejrede klubbens 62 års fødselsdag hvor Lars bød velkommen med en lille tale og et glas hvidvin. Det kolde bord startede sædvanen tro med en sildemad, naturligvis med en lille en til, derefter blev det til det flot belagte smørrebrød af bedste kvalitet. Den kulturelle del stod Leif G. og Leif J. for med henholdsvis filmen "Hullet i Skoven" og et lille causeri over temaet "Jeg og mine billeder". Vi sluttede med kaffe og blødt brød. Hilsen John Onsdag den 14. februar 2024 kl. 19:30 Speak efter tekst Programansvarlig: John Kaffetjans: Peter Vi skal i dag sikre os at vi har de fysiske rammer til speak på plads. Vi opdeles i hold, hvor hvert hold har en opgave som er beskrevet i det vedhæftede dokument. Arbejdsplan (https://www.gfv.dk/20240214-SPEAK-2.pdf) er udsendt til medlemmerne pr. e-mail.! Vi kom godt i gang med at klargøre lydstudiet, udskiftningen af farvehjulet på den nye projektor og test af en mikrofon. Der blev ryddet en del op lydstudiet, dæmpning af vægge manglede og der skal sættes gardiner op de manglende steder. En mikrofon blev tilsluttet H6n, desværre var der en del støj på to af kanalerne, men det lykkedes at tilslutte mikrofonen på den ene af de øvrige 2 kanaler, som derfor anvendes. Øvrige mikrofoner blev ikke testet og der blev kun fundet instruktion på papir til den brugte mikrofon. Projektoren fik udskiftet farvehjulet, blev samlet og kort testet om den kunne vise et billede på lærredet i biografen. Den er nu klar til at blive monteret på loftet i biografen og forbundet. Onsdag den 21. februar 2024 kl. 19:30 Programansvarlig: John Kaffetjans: Peter : Det var planen at en teknikgruppe skulle montere den ny projeltor i loftophæmget. Så langt nåede vi dog ikke med det projekt, idet der viste sig uventet teknisk vanskelighed, som vi ikke umiddelbart kunne løse på stedet. Den andemn hruppe fortsatte arbejdet med finpudsning af lydstudiet og optagele af speak. Onsdag den 28. februar 2024 kl. 19:30 Progeamansvarlig: John Kaffetjans: John Program: Filmen om Kagsåen vises først uden lyd, derefter med lyd. På skift speaker Søren og Leif G. teksten til Kagsåen. Først speaker Søren flere gange, når han føler sig hjemme i teksten. Optages Sørens speak. Dernæst gentager Leif G. at speake teksten, og de 2 speak høres og diskuteres. På opfølgning af dagen diskuteres oplevelsen af filmene om Kagsåen og betydningen af lyden for filmen. Projektorgruppen fortsatte kampen med tekniske udfordringer uden at nå en endelig konllusion. Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19:30 Progeamansvarlig: Lars Kaffetjans: Leif C Program: Bestyrelsesmøde fulgte den udsendte dagsorden. Referat uisendes til medlemmerne. Klokkeen havde passeret 21 før vi var igennem alle pukterne. Undervej havde vi klaret kaffen. Tak til Jane for hjemmebagte muffins. Der var ikke lyst til at atrte anden prtogramaktivitet. Onsdag den 13. marts 2024 kl. 19:30 Progeamansvarlig: John Kaffetjans: Lars Program: Teksten til Kagsåen er lagt ind på PowerPoint og Teleprompteren er nu klar til at blive afprøvet. Programmet med teksten præsenteres først i biografen. Derefter prøver vi det i lydstudiet. Vi slutter med en snak om emnet ”speak” og det videre forløb om emnet. Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19:30 Progeamansvarlig: John Kaffetjans: Leif G Program: Programmet lød på dikussionaf fremtidig indretning af Klubbens biograf. Eter erhvervelse af ny projektor er opgaven at sikre afspilningsmuligheder og nem netjening. Teknikgruppenhar det overordnede ansvar for processen, og Lars meldte sig som “tovholder” Viggo efterspugte konkrete ønsker fra medlemmerne og udsender en liste. Tilsyneladende var der ingen ønsker som guik væsentligt uden for det udstyr, som allerede forefindes. Leif G havde et koblingsforslag med, som medtages i det videre arbejde. Leif J bistår med ophængning af projektor. - og så var der kaffe! Onsdag den 27 marts 2024 (onsdag før påske) Progeamansvarlig: John Kaffetjans: Leif J Program: Det planlagte program blev ikke til noet brdii der var afbud fra nogle nøglepersoner.Måske var vi også i nogen grad grebet af den nære påske? S¨vi beundrede det ny tæppe i operatøttummet, hyggesnakkede og kom lidt tidligt -- Onsdag den 3. april 2024 kl. 19:30 Programansvarlig: John Kaffetjans: Ove Program: Flere havde været på arbejde i klubben i ugens løb, så projektoren var sat op og diverse signalkaler var udskiftet/flyttet, så alt var klar til den endelige montering, Det blev derfor en ret aktiv arbejdsaften. I greenscreen-stidiet blev der boret, skruet og sat ledninger i, så alt nu er tæt på klar til at vi kan komme videre med de praktiske øvelser. I biografen blev der arbejdet på at få forbundet projektoren. Bl.a. drillede et defekt nyr signalkabel. Næste step er at få opteratørrummet på benene igen. Teknikgruppen arbejder på sagen. Så Ove's kaffe var yderst velfortjent. Onsdag den 10. april 2024 kl. 19:30 Progeamansvarlig: Lars Kaffetjans: Peter Program: Bestyrelsesmøde fsom orberedelse til generalforsamlingen i henhold til den udsendte dagsorden. Referat udsendes til medlemmerne. Onsdag den 17. april 2024 kl. 19:30 Programansvarlig: Viggo og Leif C Kaffetjans: Søren Program: Vi delte os i 2 hold: - Viggo , Lars og Leig G gik igang med montering af kabler i biografen. De nåede ikke helt i mål, og fortsætter torsdag formiddag. - Leif C , John, Peter ,Søren og Leif J yog fat på udrendnng af overskudsidstyr fra studiet. Her nåede vi et stort skridt, men desværre kom en pedel forbi og fortalte os, at vi ikke bare måtte stiile affaldet ed skolens kontainer. Derfor mødes Leif J og John imorgen efterniddag for at køre affadet til genbrrugspladsen. Der er stadig et par ting stillet til side til nærmere overvejelse - men trods alt kom der da luft! Tak til alle for en god indsats! Onsdag den 24. april 2024 kl. 19:30 Progeamansvarlig: Bestyrelsen Kaffetjans: Bestyrelsen Program: Referat er udsendt direkte til medlemmerne, r Onsdag den 1. maj 2024 Programansvarlig: Lars meldte afbud. Kaffetjans: Leif C Program: Med de mange uventede afbud var vi kun mødt halvdelen frem. Det blev derfor til en rolig aften med kammeratligt samvær - meget passende til en 1. maj aften. Vi kom derfor hurtigt igang merd kaffen med kringle ad libitum fra Leif C, som søndag havde rundet de 85. Onsdag den 8. maj 2024 kl. 19:30 (Onsdag før Kr, Himmelfart) Programansvarlig: Viggo Kaffetjans:Lars, som ikke havde set det. Program: AI - Kunstig intelligens Viggo førte os med sikker hånd rundt i AI’s fantastiske muligheder på utallige områder af tilværelsen. Vi brhøver såmænd ikke forholde os til det - det kommer væltende ind over os uanset hvad vi gør. Alt var spændende illustreret med eksempler fra DK4*s dokumentarserie og YouTube. Link til ChatGPT - prøv selv! : . . Onsdag den 1. maj 2024 kl. 18:30 Programansvarlig: Lars Kaffetjans: Viggo Program: Vi er stadig en lille gruppe entusiaster, som holder fast ved det traditionelle videokamera, Men der ingen tvivl om, at der optages langt mere video med smartphone i disse tider. Lars opfordrede til, at vi også skulle arbejde med smartphone-video, For eksempel kunne vi til den traditionelle sommer konkurrende lave en afdeling for 3-minutter smartphone- videoer. Desuden havde Lars medbtagt sit nyligt indkøbte Ringlys med holder til telefonen - og et noget vakkelvorent stativ. Dette er øjeblikkets store hit, som tilbehør til YouTube_influencerre. ars kom med et ooplæg til optagelser, gerne en lille film, som vi kan præsentere på en klubaften efter sommerferien. Onsdag den 22. maj 2024 kl. 19:30 Programansvarlig: Peter Kaffetjans: Leif G Program: Foley-lyd, som er de ludeffekter - naturlige eller kunstige - man krydrer billederne med, for at opnå en forstærket effekt. En veloplagt Peter lagde for med præsentation og gode eksempler fra YouTube. Stakkels Chaplin måtte endnu engan holde for i eksempler fra ¤Guldfeber” og #Moderne Tider”. Et interessant emne, men mon ikke det for mange vil være enklere at klare sig igennem med god reallyd? Tak til Perter for et godt program. Onsdag den 29. maj 2024 kl. 19:30 Åbent hus - intet fastlagt program' Kaffetjans/Åbner.lukker:: Leif J Der var ikke på forhånd lagt noget program for aftenen, og inge havde lyst til at tage fat på nogetm så det blev en aften med god samtale og til en rolig aften ved kaffebordet. Sommerstemningen er vist ved at gribe os., men sæsonen er jo også snart slut. Onsdag den 5. juni 2024 Intet møde / Grundlovsdag Onsdag den 12. juni 2024 kl. 19:30 Programansvarlig: Peter Kaffetjans & åbner/lukker: Lars Program Dækbilleder/Peter Peter havde forberedt et inetreesant indlæg om dækbilleders vigtihe funktion i filmklipningen, som hjælp til at maskere apring i billedrytmen, for eks. når man klipper i et langt interview - godt illustreret med eksempler.. Ved kaffebordet - med både ostemad og klrible - gik snakken om efterårets programlægning. Der er stor interesse for at få gang i nogle fælles filmprojekter. John påpegede, at det ikke var nok at smide ideer på bordet. Der skulle laves symopsis og gerne filmmanuakript, så man vidste hvad projektets formål var - og ikke mindst skulle man udpege en tovholder, som kan holde projektet igang. Det blev en god diskussion, og vi kunne i lettere opløftet stemning begive os ud i den regnv¨de sommeraften - velforberedt til et par måneders sommerpause fra klublivet. Nu skal vi møde den virkelige verden. Ak ja Tak for denne sæson – og GOD SOMMER
Ajourført den 13. jumi 2024
Onsd Leif Gredsteds morfars taxa Renaut anno 1908 - ifølge AI! : ag den 15. maj 2024 kl. 19:30 Program
5
SE-nr 1950 9176
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Program for resten af 2023-2024:  Vi holder sommerlukket indtil 14. august; Onsdag den 14. august 2024, kl. 19:30 Åbent hus – intet fastlagt program Åbner/lukker:  Kaffetjans:  Onsdag den 21. august 2024, kl. 19:30 Åbent hus – intet fastlagt program Åbner/lukker:  Kaffetjans:  Lørdag den 24. aigust 2024, kl. 13 - 17 Gladsaxe Kommune afholder Gladsaxedag – deltager GFV? Onsdag den 28. august 2024, kl. 19:30 Klargøring til sæsonstart Programansvar:  Kaffetjans:  Onsdag den 4. september 2024, kl. 19:30 Sæsonstart med 3 ninutter konkurrence Programansvar:  Kaffetjans:  . Onsdag den 11. september 2024, kl. 19:30 Didkission af konkurrencefilmene samt udtagning af film til SjStævne Programansvar:  Kaffetjans:
r
/
Ajourført den 13. jumi 2024
2.
SE-nr 1950 9176
År Producent Titel Længde 2024 Leif Gtrdsted Hullet i Skoven 0:07:39 2023 Leif Gredsted Mølleåen 0:17:25 2022 Klubmesterskabet aflyst 2021 Klubmesterskabet aflyst.. 2020 Leif Gredsted Azorerne 0:15:00 Playliste 2019 Leif Gredsted Helgoland 0:07:30 Playliste 2018 Sven E. Ottosen Talisman - Magiske Objekter 0:03:00 Playliste 2017 Leif Christiansen Horne Kirke 0:04:20 Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene 0:19:35 Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 0:13:45 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 0:13:45 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 0:18:30 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 0:06:38 2011 Søren Wang adda Resort 0:22:40 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 0:10:30 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 0:10:00 (Må kke vises offentligt) 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 0:11:15 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia :18:00 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 0:20:00 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 0:15:00 2004 Børge Traun På Museum med Morten 0:15:00 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 0:10:15 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 0:05:00 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 0:05:00 2000 Frits Thorup Videokursus 0:07:00 1999 Ove Nysom Livets Lys 0:06:10 1998 Ove Gendrup Bretagne 0:19:00 1997 Mads Nicolai Nielsen I drømmenes Spor 0:22:30 1996 (Ændret angivelse af årstal herefter!) 1995 Ove Gendrup Mongoliet 0:19:30 1994 Kenneth Ring Romeo & Julie 0:06:40 1993 Ejvind Solberg Hansen Opera i Paris 0:06:50 1992 Ove Nysom Sommerferieaktiviteter 1991 Palle Hansen 16 Nye Poter 0:14:00 1990 Palle Hansen Bag Balladen 1989 Ejvind Solberg Hansen Rosenholm Slot 0:06:50 1988 Ove Schmidt, Kirsten Helene og Finn Østergaard 1987 Rudi Kesller R.K.- film fra starten 1986 Rudi Kessler Skulptur 85 1985 Rudi Kessler Farø Broerne 1984 Willy Lønsted Smalfilmer i 20 år 1983 Ove Nysom Diskobugten 1982 Ove Nysom Sisimiut 81 1981 Rudi Kessler En hilsen fra Eteråret 1980 Willy Lønsted Forår i Haven 1979 Palle L. Bek Gammelt Håndværk - Nye Smykker 0:26:00 1978 Rudi Kessler ? 1977 Ove Nysom En Sommerdag 1976 Willy Lønsted ? 1975 Rudi Kessler & Willy Lønsted 1974 Jørgen Ravn 1973 Willy Lønsted 1972 ? 1971 ? 1970 ? 1969 ? 1968 Anton Hansen 1967 Svend Bertelsen 1966 Aksel Martinussen 1965 Karen Jensen Gaard 1964 Gert Schmeltz Petersen 1963 Gert Schmeltz Petersen 1962 Bent Thomsen Lille fly omkring Playliste
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Ajourført den 13. jumi 2024
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
2023 Leif Gredsted Mølleåen 2022 Aflyst 2021 Aflyst 2020 Leif Gredsted Azorerne Playliste 2019 Leif Gredsted Helgoland Playliste 2018 Sven E. Ottosen Talisman Playliste 2017 Leif Christiansen Horne Kirke Playliste 2016 Jørgen Olsen Ildsjælene Playliste 2015 Lars F. Hansen Vores Caminotur 2014 Eyvind Dekaa Glem ikke Yolanda 2013 Eyvind Dekaa Guided tur på koldkrigsmuseet 2012 Lars F. Hansen Villa Ephrussi de Rothschild 2011 Søren Wang Ladda Resort 2010 Ove Nysom Besøg i Andelslandsbyen Nyvang 2009 Sven E. Ottosen Livet i Børnehøjde 2008 Sven E. Ottosen Rørsmeden 2007 J. Møller Andersen Gladsaxebanden filmer i Fredericia 2006 Gladsaxe-banden Det jyske Klondyke 2005 Gladsaxe-banden Vi besøger Brande 2004 Børge Traun På Museum med Morten 2003 Ejvind Solberg På sporet af Prag 2002 Ulrik E. Nielsen Tidlig Morgen 2001 Søren Bygbjerg En Hjertesag 2000 Frits Thorup Videokursus 1999 Ove Nysom Livets Lys 1998 Ove Gendrup Bretagne 1997 Mads Nicolai Nielsen I drømmenes Spor
SE-nr 1950 9176
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Vi kan uden overdrivelse love, at deltagelsen i disse aktiviteter giver et stærkt kammeratskab, · masser af udfordringer og · udviklingsmuligheder, · mulighed for at prøve kræfter med opgaver ud over dagligdagen, · højt adrenalinniveau når det virkelig går løs, og ikke mindst · mange gode kontakter til entusiaster fra andre foreninger m.v. 24. august 2019 Reportage fra Gladsaxedag 2019. på rundtur med “letbanetoget” og oplev glimt fra dagens mange arrangementer. Sommer 2019 > Prodktion af oplevelsesvideoer til 4M Video’s cykelmotionsprojekt Se playlisten HER! 6. oktober 2018 Optagelse af FDF ladsaxes Brassband 50 åra jubilæumskoncert i Grønnemose Skoles festsal. 8. november 2017 Besøg af Palle Bek, klubmesteren fra 1979 Klubben havde besøg af Klubmester 1979, nu tidligere medlem Palle Bek og det ligeledes tidligere medlem Ingjalt Just. Efter visning af 1979-vinderfilmen: Gammelt håndværk – Nye Smykker (1979-100) optog vi dette interview. Videoteam: Medvirkende – Palle Bek, Ingjalt Just og Børge Traun Fotografer & Teknik – Leif Juel Sørensen, Søren Wang, Sven E. Ottoen, Ole Bengtsen & Lars Hansen Om baggrunden for filmen var, fortalte Palle Bek, at han i 1975 var tiltrådt som salgsansvarlig i Den kgl. Porcelainsfabriks nye salgsselskab. Der var man for nyligt begyndt produktionen af smykker, som nu skulle afsættes og især eksporteres. Som smalfilmer så han chancen for at lette sit arbejde med en film, som kunne berette om produktionsprocessen overfor kunderne. Porcelænsfabrikken betalte omkostningerne og daværende GSV Gladsaxe Smalfilm Klubleverede medlemmer til den omfattende produktionen. Filmen blev en stor succes og blev oversat til flere sprog, så den gik sin gang over en stor del af verden. 18. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 8. oktober 2017: 40 års jubilarer I år har klubben 3 medlemmer, som kan fejre 40 års medlemsskab: Ove Nysom, Ejvind Solberg Hansen og Palle Hansen. Der optages i den anledning 3 interviewfilm som gruppeprojekter: Du kan se resultatet her: 27. august 2016 Hjertefoereningen Gladsaxe På Gladsaxedagen optager klubben en informationsvideo til Hjertefoereningen. Se videoen her: 14. maj 2016 Skatteøen Herlev Revy- og Teaterforening opfører igen Skatteøen med musik af Sebastian og tekster af Preben Harris. En flot og stoslået opsætning, som klubben foreviger på video. Se et kort uddrag her! Forår 2016 Klubben producerer webvideo til GXU Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Se videoen her: 26. september 2015 Ildsjælene Som en yldest til de ildsjæle, som kæmpede for at redde Aldershvile Slotsruin fra nedrivning, blev der den 26. september 2015 afsløret mindeplader ved Aldershvile Slotsruin for Ib Spang Olsen og Arne Hermann. Se videoen her! 26. December 2014 Søborg Kirke 100 års jubilæum I december 2014 kunne Søborg Kirke fejre 100 års jubilæum. Det blev bl.a. markeret med en festkoncert i kirken med opførelse af J. S. Bach’s Juleratorium samt en festgudstjeneste. GFV medlemmer optog begge de store begivenheder, og det er blevet til et boxsæt med både en BluRay skive og en cd. Resultatet er bl.a. blevet præsenteret ved flere udslgte frestillinger i Gladsaxe Bio. Se et kort uddrag af festkoncerten her! 3. December 2014 Luciakncert på Gladsaxe Rådhus Børn fra Gladsaxe kmmunes børneinstitutiner mødtes i Rådhushallen g gav en lille koncert for Kmmunens politikere, medarbejdere, forældre og andre interesserede. Se videoen her! Efterår 2014 Promotionvideo til hjemmesiden for Gladsaxe-Minisport. Videoen er en kort introduktion til en række sportsgrene under fællesbetegnelsen ”Minisport”. Videoen er en kombination af Stillbilleder, grafik og video, hvor speakfeltet er optaget med en greenscreen som baggrund. Baggrunden er herefter udskiftet med, de enkelte sportsgrenes logos. Se videoen her! Optog klubben indvielsen af Immigrantmuseet i Farum. Der blev dels produceret en kort introduktionsvideo til museets hjemmeside, dels omfattende dokumentationsoptagelser til museets senere brug og arkivformål. Du kan se den korte introduktionsvideo her: 20. oktober 2011 fylder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 70 år GFV er på pletten til jubilæumsreceptionen i Aktivitetscentret. Desuden bliver der foretaget en række yderligere dokumentationsoptagelser. Oktober 2011Klubben laver videooptagelser til optagelsen af Kai's Avis i Guiness Book of Records. Lørdag den 20. august 2011 optager klubben Gladsaxedagen 2011. December 2010 optager klubben for Gladsaxe Svømmehal en informationsvideo om det Poseidon sikkerhedssystem, som svømmehallen installerer som den første i Danmark. Systemet alarmerer svømmehallens livreddere hvis en person ligger stille i et af bassinerne i mere end 10 sekunder. Videoen vises løbende på svømmehallens informatiosskærme. Du kan se videoen her: Torsdag den 10. juni 2010 optog klubben Herlev Revy & Teaterforenings opf’ørelse af rockoperaen Aida, med musik af Elton John. Optageforholdene var ret vanskelige, og mange scener var kun oplyst med følgespot. Der forestod derfor en lang og vanskelig efterbearbejdning før det endelige resultat kunne afleveres i august. Du kan se en prøve fra forestillingen her: Mandag den 26. april 2010 optog klubben Bizet's "Carmen" på Mantziusgrden i Birkerød. Det er den største produktion klubben har været indblandet i nogensinde. Ikke alene optagelsen var en stor udfordring, fordi der var ikke var noget PA lydanlæg i brug, som det er sædvane ved vore revyoptagelser. Både scenen og det symfoniorkester, som medvirkede skulle dækkes lydmssigt. Også lysmssigt var det en vanskelig produktion. Men efter de mange anstrengelser var resultatet også vellykket. Du kan se et eksempel fra forestillingen her: (klik på billedet.) Fredag den 19. marts 2010 Optog klubben den traditionsrige Dragør Revy 2010, som blev opført på Wiedergrden i Dragør. Det blev igen en meget vellykket optagelse. Du kan se et eksempel fra forestillingen ved at klikke her. Fredag den 20. april 2007 var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007 medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudviklet for DR. Se indslaget her Onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen, Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Fredag den 20. april 2007 var klubben igen på banen som statister i et Ulrik indslag til DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud". Det var Frits, Leif og Jane, hvor især Frits havde en fremtrædende rolle. Se indslaget her Fredag den 6. april 2007 medvirkede 3 af klubbens medlemmer, Leif Christiansen, Ove Nysom og Jørgen Møller Andersen, i et indslag i DR1's underholdningsserie "Hiv stikket ud", som vort tidligere medlem Ulrik E. Nielsen har idéudviklet for DR. Se indslaget her Onsdag den 14. marts 2007 Børge Traun stod for arrangementet af kulturtræf i Gladsaxe hovedbibliotek: Her var offentlig adgang, og Børge Traun holdt det store arrangement i stramme tøjler. Ud over klubbens 3-kamera produktionsteam kunne man opleve:Harmonikaklubben Harmonisterne, Den Grønne Guide i Gladsaxe Jesper Bjerring Larsen, Familieakrobaterne, samt fritidskonsulent Rikke Clausen og kulturkonsulent Helena Jørgensen Se uddrag af programmet her! Situationer fra klubbens optagelse af Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 Situationer fra klubbens optagelse af Farum Revyen 2005 "Den Store Løkkepose" Situationer fra optagelsen af Rødovre Revyen 2004 I efteråret 2004 optager GFV Bagsværd Amatør Scenes 50 års jubilæumsforestilling: "Grevinden af Bagsværd". Her er nogle glimt fra forestillingen.
Klubproduktioner:
zz
Ajourført den 13. jumi 2024
SE-nr 1950 9176
Bestyrelse m.m.
Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen Suppleant Søren Wang Suppleant p.t. ubesat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andre tillidsposter: Revisorer Peter Kjær og Leif Juel Hjemmesideredaktør Leif Christiansen Videotek Leif Christiansen Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef Leif Christiansen Tlf.: 2290 8660 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- : John Poul Jensen Leif Gredsted Viggo Buje --------------------------------------------------------------------------------------------------- Teknikgruppen Lars Hansen Viggo Buje Leif Christiansen Ove Nysom --------------------------------------------------------------------------------------------------- Grupper til gennemgang af klubbens udstyr m.v. nedsat 2023: Hold 1.: Video-udstyr: Viggo / Leif G / Sven Hold 2.: Lyd-udstyr: Leif C/ Ove/Peter Hold 3.: Lys-udstyr: Lars / Søren Hold 4.: PC + Software Viggo/Leif G Hold 5.: Studio/redigeringsrum/Leif J/John ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktivitets Komiteen
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Ajourført den 13. jumi 2024
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
BESTYRELSE m.m. Bestyrelse: Formand Lars Find Hansen Tlf.: 3049 1520 Næstformand John Poul Jensen Sekretær Viggo Buje Kasserer Leif Gredsted Bestyrelsesmedlem Leif Christiansen John Poul Jensen Suppleant Søren Wang Suppleant ledig Andre tillidsposter: Revisorer Ove Nysom Hjemmesideredaktører Leif Christiansen Videotek Kaffetjans/køkken Se i programmet Teknisk chef Leif Christiansen Tlf.: 2290 8660 Programudvalg: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 John Leif G Viggo Lars Ove Leif C Leif Juel Søren Peter K Sven
SE-nr 1950 9176
Formand: Lars Find Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500 Værløse e-mail Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail: post@gfv.dk
Klubbens hjemmeside: www.gfv.dk Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
Kontakt:
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Ajourført den 13. jumi 2024
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
KONTAKT: Formand: Lars F. Hansen Egebjerghuse 35 2750 Ballerup e-mail Tlf.: 3049 1520 Kasserer: Leif Gredsted Skovbovænget 92B 3500 Værløse Tlf.: 2339 4452 Webmaster & teknisk chef: Leif Christiansen Frederikssundsvej 106A, 1. tv 2400 København NV e-mail Tlf.: 2290 8660 Klubbens e-mail: post@gfv.dk Klubbens hjemmeside: www.gfv.dk Telefon i klubben: 6151 6346 (Kun på mødeaftener!) Klublokale på: Skovbrynet skole, Indgang i gavlen, Kælderen, Værebrovej 156, 2880 Bagsværd
SE-nr 1950 9176
Links:
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub
Ajourført den 13. jumi 2024
SE-nr 1950 9176
GFV Gladsaxe Film- & Videoklub

Persondatapolitik for www.gfv.dk

www.gfv.dk er hjemmeside for foreningen GFV Gkadsaxe Film- og Videoklub, stiftet den 7. februar 1962. Klubben har hjemsted i Gladsaxe Kommune. Gladsaxe Film- & Videoklub er en frivillig forening for alle med interesse for at arbejde med levende billeder på amatørbasis. www.gfv.dk bruger ikke cookies og foretager ingen registrering eller opbevaring af oplysninger om besøgendes identitet. Vort webhotel www.one.com foretager statistiske registreringer af trafikken på hjemmesiden i summarisk, anonymiseret form. Finder man vor hjemmeside via en søgemaskine, kan der der ske registrering der, som vi ikke har indflydelse på eller adgang til. For nærmere oplysning om omfanget heraf henvises til den pågældende søgemaskines hjemmeside. Links og mail-adresser, som er vist på www.gfv.dk. er enten modtaget fra de pågældende organisationer/personer eller er hentet fra offentligt tilgængeligt materiale fra de pågældende organisationer/personers hjemmesider. Vi har ingen indflydelse på eventuelle registreringer på hjemmesider, der linkes til. Ønskes oplysninger på www.gfv.dk fjernet, ændret eller ajourført sendes en mail til webmaster@gfv.dk. Rettelsen vil blive behandlet hurtigst muligt. Der kan kræves dokumentation for afsenders identitet og adkomst. Webmaster 27. maj 2018 Søgemaskiner uden registrering: Startpage (Holland) DuckDuckGo (USA)
Ajourført den 13. jumi 2024